שלומי קשור בחוט

אוצר: מורן ברק

משתתפים: מורן ברק ועדי בן-יוסף

התערוכה מציגה פרשנות ויזואלית לשירה של זלדה, ״שלומי״. סדרת האיורים המוצגים בתערוכה, תתחיל מהתמקדות במרחב הפרטי והאינטימי, בדל״ת האמות, תמשיך ותתקדם אל עבר המרחב הציבורי, ברשות הרבים, וביניהם תתקיים תנועה של התרחקות מתמדת. הסדרה מבקשת להתייחס לקשרים הגלויים והסמויים בין בני-זוג, בינם לבין סביבתם, בין עונות השנה הגשמיות ואלו המטאפוריות, ולבחון את אופיים של הקשרים החברתיים והאחריות החברתית.

איור: מורן ברק

שעות פתיחה:
מרחב ציבורי - פתוח 24/7ֿ

חלונות סיידוף

יפו 153-155